Hakkında


15.06.2016 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararlar neticesinde, Eğitim Fakülteleri bünyesindeki mevcut bölüm ve anabilim dalları dikkate alınarak, İlköğretim ve Türkçe bölümleri yeniden yapılandırılmış ve Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü kurulmuştur. Bu bölüm aşağıda tablolarda belirtilen anabilim dallarından oluşur. Fen Bilgisi Eğitimi Programına öğrenci alımı 2009 yılında başlamıştır. İlköğretim Matematik Eğitimi  Programına öğrenci alımı 2014 yılında başlamıştır.

     

 

Bölüm

Anabilim Dalları

Öğretim

Üyesi Sayısı

Öğretim Elemanı Sayısı

Öğrenci Sayısı

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

6

3

178

Matematik Eğitimi

4

2

194

T O P L A M   

10

5

372